Theses 

Risk management jako nástroj řízení pojištění hospodářských rizik komerční pojišťovny – Bc. Petr Šmerda, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Šmerda, DiS.

Diplomová práce

Risk management jako nástroj řízení pojištění hospodářských rizik komerční pojišťovny

Risk management as a tool for commercial risk insurance management in an insurance company

Anotace: Tato diplomová práce s názvem „Risk management jako nástroj řízení pojištění hospodářských rizik komerční pojišťovny“ se zabývá risk managementem v pojištění hospodářských rizik, s důrazem na živelní pojištění, zejména pak na riziko požáru. Práce se věnuje možnostem pozitivního ovlivnění škodního průběhu komerční pojišťovnyprostřednictvím práce s obchodním případem od jeho přijetí do pojištění, přes opatření při rozšiřování rozsahu pojištění, až po vyhodnocování navržených opatření.

Abstract: The title of my thesis is "Risk management as a tool for commercial risk insurance management in an insurance company" in which risk management in commercialrisk insurance is discussed with an emphasis on natural hazards insurance, especially the risk of fire. The thesis deals with the possibility of a positive impact on theloss ratio of an insurance company by working with a business case from its acceptance to insurance, through measures to extend the scope of insurance to the evaluation of the proposed measures.

Klíčová slova: škodní průběh, požár, riziko, nebezpečí, živelní pojištění, Risk management

Keywords: fire, risk, peril, Risk management, natural hazards insurance, loss ratio

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. dr. h. c.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/64558 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 05:36, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz