Bc. Petr Šmerda, DiS.

Diplomová práce

Risk management jako nástroj řízení pojištění hospodářských rizik komerční pojišťovny

Risk management as a tool for commercial risk insurance management in an insurance company
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem „Risk management jako nástroj řízení pojištění hospodářských rizik komerční pojišťovny“ se zabývá risk managementem v pojištění hospodářských rizik, s důrazem na živelní pojištění, zejména pak na riziko požáru. Práce se věnuje možnostem pozitivního ovlivnění škodního průběhu komerční pojišťovnyprostřednictvím práce s obchodním případem od jeho přijetí do pojištění, přes …více
Abstract:
The title of my thesis is "Risk management as a tool for commercial risk insurance management in an insurance company" in which risk management in commercialrisk insurance is discussed with an emphasis on natural hazards insurance, especially the risk of fire. The thesis deals with the possibility of a positive impact on theloss ratio of an insurance company by working with a business case from its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. dr. h. c.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání