Bc. Petr Šmerda, DiS.

Master's thesis

Risk management jako nástroj řízení pojištění hospodářských rizik komerční pojišťovny

Risk management as a tool for commercial risk insurance management in an insurance company
Abstract:
Tato diplomová práce s názvem „Risk management jako nástroj řízení pojištění hospodářských rizik komerční pojišťovny“ se zabývá risk managementem v pojištění hospodářských rizik, s důrazem na živelní pojištění, zejména pak na riziko požáru. Práce se věnuje možnostem pozitivního ovlivnění škodního průběhu komerční pojišťovnyprostřednictvím práce s obchodním případem od jeho přijetí do pojištění, přes …more
Abstract:
The title of my thesis is "Risk management as a tool for commercial risk insurance management in an insurance company" in which risk management in commercialrisk insurance is discussed with an emphasis on natural hazards insurance, especially the risk of fire. The thesis deals with the possibility of a positive impact on theloss ratio of an insurance company by working with a business case from its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. dr. h. c.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání