Eva MATESOVÁ

Diplomová práce

Žánr komiksu: Jeho výskyt a zpracování v učebnicích literární výchovy a čítankách pro 2. stupeň ZŠ a možnosti jeho využití v hodinách literární výchovy.

Comics and Its Implementation into the Primary School Literary Lessons
Anotace:
MATESOVÁ, E. Komiks a jeho využití v hodinách literární výchovy na druhém stupni ZŠ. [Diplomová práce.] Ústí nad Labem 2008 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky, 73 s. (Přílohy: Žákovské práce 14 s., CD - pdf formát DP).
Abstract:
MATESOVÁ, E. Comics and Its Implementation into the Primary School Literary Lessons. [Diploma thesis.] Ústí nad Labem 2008 - University of Jan Evangelista Purkyně, Faculty of Education, Department of Czech Studies, 73 p. (Supplements: Students´ works - 14 p., CD - diploma thesis - pdf).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Fridrich Radek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/