Mgr. Eliška Šimková

Bakalářská práce

Práce výchovného poradce na 2. stupni základní školy

The work of an education counselor at the second level of elementary school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem výchovného poradenství na 2. stupni základní školy. Pozornost je věnována základním pojmům: učitel, škola, školská poradenská zařízení, výchovnému poradci. Práce je zaměřena na předpoklady a náplň práce výchovného poradce, poradenskému procesu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of an education counselor at the second level of elementary school. The attention is focused on basic concepts: teacher, school, school consulting facilities, education counselor. The thesis is focused on an assumptions and a job description of an education counselor, a consulting process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika