Mgr. Andrea Kušnírová

Bakalářská práce

Politická transformácia Ukrajiny v procese europeizácie

Political Transformation of Ukraine within the process of Europeanization
Abstract:
The aim of this thesis is examine ability of the EU to support transformation of Ukrainian political system and political regime within the process of Europeanization applying vis-a-vis non-member states, concretely neighbourhood states of the EU and thus bring Ukraine closer to standards of the EU. In this work I try to answer the following questions: What requirements the EU asks to fulfill in singular …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je skúmať schopnosť Európskej únie podporovať transformáciu politického režimu a politického systému Ukrajiny v procese europeizácie uplatňovanej voči štátom, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ, resp. voči susedským krajinám, s cieľom priblíženia Ukrajiny štandardom EÚ. V práci sa snažím dať odpoveď na otázky: Aké sú požiadavky a ciele EÚ v jednotlivých dokumentoch uzatvorených …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií