Bc. Tereza Divišová

Master's thesis

Marketingová komunikace jako nástroj řízení spotřebního chování zákazníků Božkov Special

Marketing Communication as an Instrument for Consumer Behaviour Managing Božkov Special’s Costumers
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi řízení spotřebního chování zákazníku za pomoci marketingové komunikace. Teoretická část objasňuje témata, jako např.: marketingová komunikace, podrobný marketingový mix, značku, cenovou strategii, spotřební chování aj. V této práci jsem se zaměřila na marketingovou komunikaci produktu Božkov Speciál při jeho zavádění na trh. Tuto marketingovou komunikaci vyhodnocuji …more
Abstract:
This thesis explores with the possibilities of affecting consumer/customer behavior with the help of marketing communications. The theoretical part researches topics such as: marketing communication, detailed marketing mix, brand, pricing strategy, consumer behavior among others. In this work I focused on the marketing communication of Božkov Special (distillation products) during its introduction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní