Bc. Miroslava Hrabovská

Bachelor's thesis

Vakcinace v těhotenství – rizika a přínosy

Vaccination in pregnancy
Abstract:
Vaccination during pregnancy provides significant protection for a mother and a fetus. It also provides protection for newborns, whose immune system is not yet able to respond adequately to infection nor immunization. Regarding administration in pregnancy, vaccines can be divided into generally recommended, administered upon medical indication and vaccines, which are contraindicated to use during pregnancy …viac
Abstract:
Očkovanie v tehotenstve predstavuje významnú ochranu matky a plodu. Zároveň tiež poskytuje ochranu novorodencovi, ktorého imunitný systém ešte nedokáže adekvátne reagovať na infekciu a imunizáciu. Vakcíny môžeme z hľadiska podávania v tehotenstve rozdeliť na všeobecne odporúčané, podávané na základe zdravotnej indikácie a vakcíny, ktorých použitie je v tehotenstve kontraindikované. Táto bakalárska …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 7. 2021
  • Vedúci: Mgr. Katarína Rebrošová
  • Oponent: Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Experimental Biology / Special Biology