Bc. Jitka Moutelíková

Diplomová práce

Paleomalakologická analýza sedimentů pěnovcového slatiniště holocenního stáří: vliv velikosti vzorků, členění vrstev a prostorové variability

Palaeomalacological analysis of calcareous fen sediments of the Holocene age: the effect of volume size, resolution and spatial variability
Anotace:
Tato práce se zabývá sukcesí měkkýších společenstev na pěnovcovém slatiništi Mituchovci, ležícím na slovenské straně Bílých Karpat poblíž obce Horná Súča (okres Trenčín). Byly získány dvě kopané sondy a dva vrty ze dvou různých odběrových míst, přičemž celkový objem každé ze sond byl přibližně třikrát větší oproti vrtům. Vrstvy jedné sondy byly děleny hrubě, cca po 15 cm, ostatní profily byly členěny …více
Abstract:
This thesis deals with the succession of mollusc assemblages at the Mituchovci spring fen, located in the Slovak part of the White Carpathian Mts (near the village of Horná Súča; Trenčín district). Two dug pits and two cores were taken from two different sampling points, with the total volume of each pit being approximately three times as large as the core volume. One pit was divided into coarser layers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Zoologie