Renáta Hašpicová

Bakalářská práce

Body image žen v reklamě

Body Image of Women in Advertising
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu body image žen v reklamě. Teoretická část definuje a popisuje reklamu, roli žen v reklamě, body image, vývoj ideálu krásy a negativní dopad reklamy na body image žen. V teoretické části je také představeno výzkumné šetření a jeho cíle. Praktická část práce prezentuje analýzu výsledků výzkumu a jejich shrnutí.
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the female body image in advertising. The theoretical part defines and describes advertising, the role of women in advertising and body image. It deals with evolution of beauty ideals and negative impacts of advertising on women's body image. The theoretical part also consists of introduction to research and its goals. The practical part analyzes and summarizes the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hašpicová, Renáta. Body image žen v reklamě. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe