Michal Křečan

Bakalářská práce

Svalové dysbalance, jejich projevy a kompenzace v ledním hokeji

Muscle imbalance, their manifestation and compensation in ice hockey
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématikou svalových dysbalancí v ledním hokeji. Cílem práce je zjistit funkčí stav svalového aparátu u vybrané skupiny juniorů (16-19 let) HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Hlavním úkolem v praktické části je provést testy na svaly (pre-test), které mají tendeci ke zkrácení a které jsou zapojeny v ledním hokeji. Na základě zjištěných výsledků provést soubor kompenzačních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with themes of muscle imbalance in ice hockey. The maingoal is find out functional status of muscular apparatus in chosen group of junior team (16-19 years old) HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. The main task in practical part is make tests (pre-test) on these muscles which has a tendency to contraction and which are involved in ice hockey. Based on the results we make a complex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB7256

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
 • Vedoucí: Mgr. Dagmar Hrušová, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Pavlína Chaloupská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wccjmf wccjmf/4
17. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
17. 8. 2015
Kohout, J.
17. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.