Bc. Filip SIVÁK

Diplomová práce

Vybrané aspekty vlivu těžby nerostných surovin na rozvoj sídelní struktury v území Sokolovské pánve

The selected aspects of the impact of mineral resources exploitation on the development of residential structure in the Sokolov basin area
Anotace:
Práce se zabývá těžbou hnědého uhlí a jejími geografickými aspekty, kterými jsou změny sídelní struktury, komunikační infrastruktury a říční sítě Sokolovské pánve. Uvádí konkrétní případy zániku či přeložení obcí a dokumentuje nejvýznamnější přeložky silničních a železničních komunikací v důsledku povrchové těžby hnědého uhlí. Text se zaměřuje na důležité historické momenty regionu spjaté s hornictvím …více
Abstract:
The thesis deals with the extraction of the brown coal and its geographical aspects, such as changes of residential structure, the infrastructure of road network and the river system of the Sokolov basin area. It provides concrete examples of the extinction or relocation of the locality and documentation of the most significant relocation of road and railway networks as a consequence of the surface …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
 • Vedoucí: Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIVÁK, Filip. Vybrané aspekty vlivu těžby nerostných surovin na rozvoj sídelní struktury v území Sokolovské pánve. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wcdkzq wcdkzq/2
25. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
21. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.