Bc. Marcel Cinibulk

Bakalářská práce

Kapitálové životní pojištění

Capital Life Insurance
Anotace:
Cílem bakalářské práce je charakterizovat kapitálové životní pojištění a jeho postavení na současném českém pojistném trhu. Teoretická část práce je věnována životnímu pojištění obecně, jeho historii a základním podobám životního pojištění. Praktická část práce se zabývá nabídkou kapitálového životního pojištění v České republice a porovnáním konkrétních produktů kapitálového životního pojištění.
Abstract:
The main aim of my Bachelor Thesis is to characterize capital life insurance and its current position on the Czech insurance market. Theoratical part of the thesis provides general background and information on the topic,it deals especially with historical aspects and basic categorization. Practical part focuses on specific capital life insurance products offered in the Czech Republic and their comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.
  • Oponent: Ing. Karina Benetti, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Pojišťovnictví