Theses 

Porovnanie systému vzdelávania v organizácii v ziskovej a neziskovej sfére – Mgr. Eva Ščepková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje

Mgr. Eva Ščepková

Diplomová práce

Porovnanie systému vzdelávania v organizácii v ziskovej a neziskovej sfére

Comparison of the Education System in the Organization in the Profit and Nonprofit Sector

Abstract: The aim of the thesis is to determine whether is the education system different in the organization in the profit and non-profit sector. In the theoretical part of the thesis we focused on the characteristics of a system, education, system of education and various stages of the process of education. We have identified organizations from profit and non-profit sector in Slovakia and we focused on the specification of the system of education in profit and non-profit sector. These were the basis for processing the analytical part. We realized a qualitative research strategy of organizations in the profit and non-profit sectors throught semi-structured interview with an employee who is responsible for the education system in the organization. We found out through content analysis how works the education process in organizations in the profit and non-profit sector. Outputs were used to compare the education system and find the relationship between the setting of learning in organizations and the characteristics of different types of organizations.

Abstract: Cieľom práce je zistiť, či sa líši systém vzdelávania vo vybraných organizácii v ziskovej a neziskovej sfére. V teoretickej časti práce sme sa zamerali na charakteristiku pojmov systém, vzdelávanie, venovali sme sa problematike systému vzdelávania spolu s charakterizovaním jednotlivých etáp procesu systému vzdelávania. Identifikovali sme sféru ziskových a neziskových organizácií na Slovensku a zamerali sme sa na špecifikovanie systému vzdelávania v ziskovej a neziskovej sfére. Tieto podkapitoly boli podkladom pre spracovanie analytickej časti. Realizovali sme kvalitatívnu výskumnú stratégiu v organizácii v ziskovej a neziskovej sfére prostredníctvom pološtruktúrovaného rozhovoru s personálnym manažérom alebo zamestnancom, ktorý má na starosti systém vzdelávania v organizácii. Výsledkom obsahovej analýzy bolo zistenie ako funguje proces vzdelávania v organizáciách v ziskovej a neziskovej sfére. Získané poznatky sme využili k porovnaniu systému vzdelávania a k zisteniu vzťahu medzi nastavením systému vzdelávania v organizáciách a charakteristikami jednotlivých typov organizácií.

Klíčová slova: Systém vzdelávania, Zisková organizácia, Nezisková organizácia, Education system, Profit organization, Non-profit organization

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., Mgr. Lucie Hejtmánková
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz