Bc. Petra Barteková

Bachelor's thesis

Migrácia (súbor publicistických interview z prostredia emigrantov)

The migration (Collection of interview from emigrants' environment)
Abstract:
Bachelor thesis maps journalistic interviewing as a genre, focusing on the specific medium, the weekly magazine TV OKO. The theoretical part describes journalistic interviewing, the specific medium and the genre of the interview in it. It also anchors the topic of the interview, migration, especially in the context of social anthropology. The creative part of the thesis includes five interviews with …viac
Abstract:
Bakalárska práca mapuje publicistické interview ako žáner so zameraním sa na cieľové médium, spoločenský týždenník TV OKO. V teoretickej časti charakterizuje publicistické interview a tiež cieľové médium a žáner interview v ňom. Približuje aj tému rozhovorov, migráciu, špeciálne v kontexte sociálnej antropológie. Praktická časť práce obsahuje päť rozhovorov s ľuďmi z prostredia migrácie, či migrantmi …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism

Práce na příbuzné téma