Theses 

Čína - nebezpečí makroekonomické nestability a její hrozby pro stabilní makroekonomické prostředí firmy a světovou ekonomiku – Bc. Sandra Vlková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Administration

Bc. Sandra Vlková

Master's thesis

Čína - nebezpečí makroekonomické nestability a její hrozby pro stabilní makroekonomické prostředí firmy a světovou ekonomiku

China - the Risk of Macroeconomic Instability and the Threat to Its Stable Macroeconomic Environment of the Company and the World Economy

Anotácia: Diplomová práce Čína - nebezpečí makroekonomické nestability a její hrozby pro stabilní makroekonomické prostředí firmy a světovou ekonomiku pojednává o současné čínské ekonomice a jejích dopadech na globální podnikatelské prostředí. Po krátkém úvodu do čínské novodobé historie a základních ekonomických ukazatelích je diplomová práce zaměřena na to, co stojí za makroekonomickými nestabilitami Číny, podrobněji zkoumá příčiny a spolu s tím i důsledky, které ohrožují nejenom stabilitu čínské ekonomiky na národní úrovni, ale též stabilní podnikatelské prostředí ekonomik celého světa. V poslední části se práce orientuje na možnosti ostatních států i samotné Číny, jak bojovat s rostoucí nestabilitou. Jsou definovány potřebné reformy, uvedeny postřehy z jiných, ať již vyspělých, či rozvojových ekonomik světa, a také postoje ze strany čínských představitelů vlády, které se zdají do jisté míry stále nejasné.

Abstract: The thesis China - the risk of macroeconomic instability and the threat to its stable macroeconomic environment of the company and the world economy discusses the current chinese economy and its impact to the global business environment. After a brief introduction to chinese modern history and basic economic indicators, the thesis is focused on what is behind the macroeconomic instabilities of China. The thesis examines in detail the causes and along with it the consequences that threaten not only the stability of the chinese economy at the national level but also the stable business environment of economies of the whole world. The last part of the thesis focuses on the possibilities for the China and other states, how to face the growing instability. The necessary reforms are defined, the observations of others, whether developed or developing economies of the world are given and the attitudes of chinese government are presented. Although they appear to be, to a certain extent, still unclear.

Kľúčové slová: Makroekonomická nestabilita, devizové rezervy, směnný kurz, přebytek běžného účtu, finanční represe.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
  • Zverejniť od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28641 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Vlková, Sandra. Čína - nebezpečí makroekonomické nestability a její hrozby pro stabilní makroekonomické prostředí firmy a světovou ekonomiku. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 03:12, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz