Angelina Elisabeth Alečková

Bakalářská práce

Rodinný film jako soukromá paměť dějin a okupace Československa v roce 1968

Home Movie as Private Memory of the History and Occupation of Czechoslovakia in 1968
Anotace:
Rodinné filmy zobrazovaly zejména z hlediska tématiky události z každodenního života. Kromě osobních zážitků v nich lze nalézt i zachycené veřejné události. V rámci ČSR se podařilo filmařům zachytit celkem tři významné situace: sokolské slety, osvobození z roku 1945 a okupaci z roku 1968. Právě posledně zmíněné události se věnuje tato bakalářská práce.
Abstract:
Home movies mainly depict events from daily life, but also present public ones. In Czechoslovakia there are three situations that were filmed the most: Sokol meetings, liberation in 1945 and occupation in 1968. Last one is an object of my research.
 

Klíčová slova

rodinný film okupace 1968 ČSR
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D., PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marie Barešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.