Bc. Aneta Výrostová

Bakalářská práce

Jógová a zdravotní cvičení pro předškolní děti s nadváhou a obezitou

Yoga and exercise for overweight and obese preschool children.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jógovými a zdravotními cvičeními, především tedy relaxačními, posilovacími a protahovacími. Cviky jsou určeny pro děti předškolního věku s nadváhou a obezitou. Cílem této práce je vytvoření metodického materiálu, který bude sloužit pedagogům a rodičům. Obezita je celosvětovým problémem, který neustále narůstá. Během posledních let rapidně vzrostl počet dětí s váhovým …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with yoga and health exercises, especially relaxation, weight training and stretching exercises. Exercises are designed for overweight and obese pre-school children. The aim of this thesis is a methodical material that will be used by teachers and parents. Obesity is a global problem that is constantly growing. Over the past few years, the number of children with a weight …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta