Štěpánka ŠIMŮNKOVÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapie u vertebrogenních poruch

Physiotherapy in vertebrogenic pain syndrome
Anotace:
Úvod: Tématem mé bakalářské práce je terapie idiopatických skolióz pomocí Klappova lezení. Zaměřila jsem se na problematiku idiopatické skoliózy v dospělém věku, kdy pacientka s křivkou 25° nebyla léčena korzetoterapií, kvůli pozdnímu nálezu. Cíl práce: Cílem mé práce je přispět k fyzioterapii dospělých pacientů s idiopatickou skoliózou. Metodika: V hlavní části mé práce jsem vyhotovila kazuistiku …více
Abstract:
Introduction: The topic of my bachelor thesis is therapy of idiopathic scoliosis using Klapp's method. I aimed at the issue of idiopathic scoliosis in adult age, where the patient, whose curve of the scoliosis is 25°, was not treated with corset therapy, because of the late diagnosis. The objective: The goal of my thesis is to contribute for physiotherapy of adult patients with idiopathic scoliosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Kališko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMŮNKOVÁ, Štěpánka. Fyzioterapie u vertebrogenních poruch. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie