Alena REJHOVÁ

Bakalářská práce

Průzkum trhu a možnosti při zakládání lesní školky v Lounech

Market research and possibilities for establishing Forest Kindergarten in Louny
Anotace:
Za téma bakalářské práce si autor vybral Průzkum trhu a možnosti při zakládání lesní školky v Lounech. V úvodu práce je popsána historie vzniku lesních mateřských škol (dále jen LMŠ). Následuje rozbor současného pojetí lesních mateřských škol, kde je zpracována legislativa, hygiena, financování a geografické znázornění lesních mateřských škol v České republice. Hlavní cíle této práce jsou zjišťování …více
Abstract:
As a topic for bachelors thesis the author has chosen market research and possibilities for the establishment of forest kindergarten in Louny. The introduction describes the history of forest kindergartens (hereinafter referred as FK) followed by an analysis of the current concept of forest kindergarten where the legislation, hygiene, financing and geographic representation of forest kindergarten in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REJHOVÁ, Alena. Průzkum trhu a možnosti při zakládání lesní školky v Lounech. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta