Mgr. Jolana Nedvědová

Bakalářská práce

Vyšetřovací metody, vývoj přístrojů a pomůcek pro stanovení objektivní refrakce

Examination Methods and Development of Optical Instruments for Determination of Objective Refraction
Anotace:
Téma bakalářské práce se zabývá popisem vyšetřovacích metod objektivní refrakce a jejich historickým vývojem. Práce je napsána tak, aby sumarizovala znalosti o této problematice, usnadnila jejich pochopení, rozšířila obzory a v neposlední řadě, aby byla přínosem pro budoucí optometristickou praxi. Téma je rozdělené do několika částí. V první kapitole se věnuji metodám vyšetření refrakce a jednoduchým …více
Abstract:
The topic of the thesis describes examination methods of objective refraction and their historical development. The work summarizes knowledge about this issue, facilitates their understanding, broadens horizons and last but not least will be beneficial to the future optometry practice. The theme is divided into several parts. The first chapter is devoted to methods of refraction and simple devices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Bramborová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie