Bc. Jiřina OHRAZDOVÁ

Bakalářská práce

Neformální vzdělávání jako podpora formálního vzdělávání

Informal learning as support of formal education
Anotace:
Práce se zabývá klíčovými pojmy formální vzdělávání, neformální vzdělávání a výchova mimo vyučování. Druhá část se zaměřuje na prostředky, které podporují formální vzdělávání. Jedná se o obsah vzdělávání, prostředí, metody, vztah pedagoga a dítěte a vztahy mezi dětmi navzájem. Důležitá je role pedagoga, který vybírá činnosti a ovlivňuje jejich průběh. Třetí kapitola je případovou studií kontaktního …více
Abstract:
The thesis deals with key concepts of formal education, nonformal education and training outside of the classroom. The second part focuses on means that support formal education. This is the content of education, environment, methods, teacher-child relationship and the relationship between the children. The role of a teacher is important he chooses activities and affects their progress. The third chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012
Zveřejnit od: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Petr Bauman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OHRAZDOVÁ, Jiřina. Neformální vzdělávání jako podpora formálního vzdělávání. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wcr0oj wcr0oj/2
29. 3. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 3. 2012
Bulanova, L.
30. 3. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.