Bc. Dagmar Lahnerová

Diplomová práce

Zavádění standardů kvality sociální péče do praxe v zařízeních sociální péče pro seniory.

The implementing of the standards quality for social care to practice inside in social-service for homebound elderly
Anotace:
Bc. Dagmar Lahnerová: Zavádění standardů kvality sociální péče do praxe v zařízeních sociální péče pro seniory. Magisterská diplomová práce. Brno: FSS MU, 2008, 87 stran, 21 178 slov. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. Ve své magisterské diplomové práci popisuji, jaký vliv má zavádění standardů kvality sociální péče do praxe v zařízeních sociální péče pro seniory. Vlastní šetření …více
Abstract:
Annotation Bc. Dagmar Lahnerová: The implementing of the standards quality for social care to practice inside in social-service for homebound elderly.. Graduation theses: FSS MU, 2008, 87 pages, 21 178 words. Supervisor: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. This graduation theses describes influence of implementing of the social care standards into practice in homebound elderly. The evaluation was done in selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií