Ing. Radek Chvosta

Bakalářská práce

Průzkum spokojenosti zákazníků a identifikace potřeb, požadavků a očekávání zákazníků

Customer satisfaction survey and identification of needs, requirements and expectations of customers
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vyhodnocení současných průzkumů spokojenosti a průzkumů přání, potřeb a očekávání zákazníků společnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. V návaznosti na zjištěné skutečnosti jsou v bakalářské práci navrženy změny způsobů vedení průzkumů stejně jako změny spočívající v nastavení pravidelnosti a četnosti jednotlivých typů průzkumů. Výsledky obsažené v této bakalářské …více
Abstract:
The theme of this thesis is to assess current satisfaction surveys and surveys wishes, needs and expectations of customers of CompuGROUP Medical Česká republika s.r.o. In response to detected facts there are changes in methods of keeping surveys as well as changes in setting of regularity and frequency of various types of surveys suggested in the thesis. The results contained in this thesis can be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní