Markéta WÁGNEROVÁ

Bakalářská práce

Revitalizace krajiny po těžbě uhlí na Sokolovsku- zaměření na konkrétní projekt

Post-exploitation landscape revitalization in Sokolov region - focused on a specific project
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na revitalizace krajiny po těžbě uhlí na Sokolovsku a analyzuje vznikající projekt jezero Medard. V úvodní části jsem rozebrala pojmy životní prostředí, brownfields, cestovní ruch a projekt z teoretického hlediska. V další části jsem analyzovala Sokolovsko, rekultivační a revitalizační práce a především jsem analyzovala chystaný projekt jezero Medard. Jako výzkumné metody …více
Abstract:
The thesis focuses on post-exploitation landscape revitalization in Sokolov region and analyzes the emergent lake Medard project. In the first part, I interpreted terms like environment, brownfields, tourism and project from a theoretical point of view. In the next section I described Sokolov region, revitalization and restoration efforts and above all I analyzed the upcoming project lake Medard. As …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 42123

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Česal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WÁGNEROVÁ, Markéta. Revitalizace krajiny po těžbě uhlí na Sokolovsku- zaměření na konkrétní projekt. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností