Bc. Jan Vyoral

Master's thesis

Řízení provozu travní sekačky\nl{}

Lawn Mower Operation Control \nl{}
Abstract:
Diplomová práce pojednává o konstrukční a programové realizaci sekačky na dálkové ovládání. První část obsahuje teorii o komerčních zařízeních pro údržbu travnatých ploch, prvcích určených k jejich pohybu a ovládání, řídících modulech pro servo a krokové motory a také teorii o polovodičový součástkách užívaných v pro výkonové řízení motorů. Druhá část obsahuje konstrukční zpracování, začlenění výše …more
Abstract:
Thesis deals a construction and software implementation of the lawn mower on the remote control. The first part contains the theory of a commercial facilities for maintain of a lawns, elements designed for movement and control of these facilities, controlling modules for DC motors and steppers motors. It deals theory about semiconductor components using for power control of motors too. The second part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2013
Accessible from:: 11. 6. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vyoral, Jan. Řízení provozu travní sekačky\nl{}. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Automatic Control and Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.