Martin Haburaj

Master's thesis

Aplikácia teórie životného cyklu v oblasti rovnováhy platobnej bilancie (na príklade pobaltských republík)

Aplikace teorie životního cyklu v oblasti rovnováhy platební bilance (na příkladě pobaltských republik)
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za hlavní cíl ověření platnosti teorie životního cyklu v oblasti hledání optimální rovnováhy platební bilance u tranzitivní ekonomiky, a to konkrétně na příkladu pobaltských republik - Estonska, Lotyšska a Litvy. Práce se dělí na tři základní kapitoly. První kapitola je zaměřena na shrnutí dosavadního stupně poznání o teorií životního cyklu, přičemž jejím obsahem je zejména …more
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is the verification of the life cycle theory applied to the balance of payments and its dynamic equilibrium on the example of the transition Baltic economies, in the concrete, Estonia, Latvia and Lithuania. This thesis is divided into three major chapters. The first main chapter summarizes all the key knowledge about life cycle theory since it was developed and formulates …more
Abstract:
Táto diplomová práca si kladie za hlavný cieľ overenie platnosti teórie životného cyklu v oblasti hľadania optimálnej rovnováhy platobnej bilancie u tranzitívnej ekonomiky, a to konkrétne na príklade pobaltských republík -- Estónska, Lotyšska a Litvy. Práca sa delí na tri základné kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na zhrnutie doterajšieho stupňa poznania o teórií životného cyklu, pričom jej obsahom …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Martin Mandel
  • Reader: Zbyněk Štork

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37077

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance