Bc. Šárka Měkutová

Diplomová práce

Obchodní strategie a její význam pro úspěch MSP

Business strategy and its importance for small and medium enterprises
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá obchodní strategií malých a středních podniků, jejíž význam je po teoretické stránce uveden v první kapitole. V rámci strategického řízení je obchodní strategie rozebrána z hlediska postupu vedoucího k jejímu vytvoření a představení typů analýz. Na základě analýz prostředí vybraného podniku je v praktické práci navržena strategie rozvoje společnosti.
Abstract:
This thesis deals with business strategy in small and medium-sized enterprises. The importance of this strategy is theoretically presented in the first chapter and in the context of the Strategic Management is the strategy discussed in terms of the process leading to its creation and submission of types of analysis. The practical part is designed by the development strategy based on the analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní