Bc. Aneta Broumová

Bachelor's thesis

Edukace jedinců s chronickým onemocněním se zaměřením na žáky s diagnózou astma bronchiale

Education of Individuals with Chronic Diseases with a Focus on Pupils with a Diagnosis of Asthma Bronchiale
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký má vliv astmatické onemocnění na průběh vzdělávání Bakalářská práce se skládá ze tří kapitol. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly. První kapitola se zaměřuje na charakteristiku chronického onemocnění a jeho vliv na osobnost jedince. Vymezuje pojem astma bronchiale, jeho vznik, léčbu a prevenci. Ve druhé kapitole je popsána legislativa upravující vzdělávání …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the influence of bronchial asthma on education. The bachelor thesis is divided into three chapters. The theoretical part includes two chapters. The first chapter is focused on the definition of chronic disease and and the effect of this disease on the psyche on personatlity. The chapter defines the concept of bronchial asthma, its origin, treatment and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta