Jana FLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Intervence pohybových aktivit v mateřské škole

Implementing intervention movement activities in nursery school
Anotace:
Bakalářská práce "Intervence pohybu v mateřské škole" se zabývá pohybem u předškolních dětí. Teoretická část se zaměřuje na vývoj dítěte, pohyb a zdravý životní styl v mateřských školách. V této práci se také autorka snaží shrnout, jaké jsou trendy v mateřských školách, a srovnává pohyb ve dvou předškolních zařízeních. V praktické části se zabývá pohybovými dovednostmi dětí a rozvíjením pohybových …více
Abstract:
The Bachelor's thesis "Comparing Physical Activity of Children in Kindergartens" focuses on physical activity of preschool children. The theoretical part focuses on child development, exercise and healthy lifestyle in kindergartens. The thesis attempts to summarize the trends in kindergartens abroad and compares exercise in two preschool facilities. The practical part concentrates on children's motor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLÍČKOVÁ, Jana. Intervence pohybových aktivit v mateřské škole. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta