Vendula Bendová

Master's thesis

Význam ekocertifikace v oblasti udržitelného cestovního ruchu

The importance of eco-certification in sustainable tourism
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit přínosy uplatňování ekologických certifikátů v odvětví cestovního ruchu v kontextu udržitelného rozvoje. V první části práce jsou uvedeny definice pro práci klíčových pojmů v cestovním ruchu, a charakterizovány jeho efekty pro společnost. Postupným vývojem vztahu člověka k životnímu prostředí se dostáváme až ke konceptu udržitelného rozvoje, potažmo udržitelnému …more
Abstract:
The thesis aims to evaluate the benefits of applying environmental certification in the tourism sector within the context of sustainable development. The first part contains the key definitions in the tourism, and its effects on society are characterized. The gradual evolution of man's relationship to the environment we get to the concept of sustainable development and sustainable tourism. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Zdenka Petrů
  • Reader: Jarmila Indrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40914