Vendula Bendová

Diplomová práce

Význam ekocertifikace v oblasti udržitelného cestovního ruchu

The importance of eco-certification in sustainable tourism
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit přínosy uplatňování ekologických certifikátů v odvětví cestovního ruchu v kontextu udržitelného rozvoje. V první části práce jsou uvedeny definice pro práci klíčových pojmů v cestovním ruchu, a charakterizovány jeho efekty pro společnost. Postupným vývojem vztahu člověka k životnímu prostředí se dostáváme až ke konceptu udržitelného rozvoje, potažmo udržitelnému …více
Abstract:
The thesis aims to evaluate the benefits of applying environmental certification in the tourism sector within the context of sustainable development. The first part contains the key definitions in the tourism, and its effects on society are characterized. The gradual evolution of man's relationship to the environment we get to the concept of sustainable development and sustainable tourism. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Zdenka Petrů
  • Oponent: Jarmila Indrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40914