Bc. Vendula Patíková

Diplomová práce

Etické aspekty mateřství a rodičovství u žen trpících schizofrenií z pohledu klinického psychologa a psychiatra

Ethical aspects of motherhood and parenting of women with schizophrenia from the perspective of a clinical psychologist and a psychiatrist
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem klinických psychologů a psychiatrů k ženám trpícím schizofrenií, které jsou těhotné nebo touží po dítěti. Teoretická část diplomové práce se v první kapitole zabývá podrobně schizofrenií. Druhá kapitola se zabývá profesní etikou. Poslední kapitola se zaměřuje na sociální a právní otázky duševní nemoci. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký postoj zaujímají kliničtí …více
Abstract:
Master thesis deals with the attitudes of clinical psychologists and psychiatrists to women suffering from schizophrenia who are pregnant or desire to have a child. The theoretical part of the thesis in the first chapter deals in detail with schizophrenia. The second chapter deals with professional ethics. The last chapter focuses on social and juristic issues of mental illness. The main objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma