Bc. Vendula Patíková

Master's thesis

Etické aspekty mateřství a rodičovství u žen trpících schizofrenií z pohledu klinického psychologa a psychiatra

Ethical aspects of motherhood and parenting of women with schizophrenia from the perspective of a clinical psychologist and a psychiatrist
Abstract:
Diplomová práce se zabývá postojem klinických psychologů a psychiatrů k ženám trpícím schizofrenií, které jsou těhotné nebo touží po dítěti. Teoretická část diplomové práce se v první kapitole zabývá podrobně schizofrenií. Druhá kapitola se zabývá profesní etikou. Poslední kapitola se zaměřuje na sociální a právní otázky duševní nemoci. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký postoj zaujímají kliničtí …more
Abstract:
Master thesis deals with the attitudes of clinical psychologists and psychiatrists to women suffering from schizophrenia who are pregnant or desire to have a child. The theoretical part of the thesis in the first chapter deals in detail with schizophrenia. The second chapter deals with professional ethics. The last chapter focuses on social and juristic issues of mental illness. The main objective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic