Bc. Jan Stejskal

Bakalářská práce

Společná obchodní politika EU - zaměřeno na obchodní vztahy Evropské unie a Kanady (utváření zóny volného obchodu)

The EU Common Commercial Policy - with a Focus on the Regulation of Trade between the European Union and Canada (Building a Free Trade Area)
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vzájemné obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou, zejména na jejich úzkou spolupráci na poli mezinárodního obchodu a společné úsilí, jehož smyslem je vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a Kanadou, a tím propojení obou břehů Atlantiku. Cílem práce je zejména zanalyzovat proces geneze Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Evropskou unií …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the mutual trade relations between the European Union and Canada, in particular on their joint effort to create a EU-canadian free trade area and to develop their close cooperation in the field of international trade, thus to connect the both Atlantic shores. The aim of this thesis is to analyze the procedure of negotiating and concluding the CETA agreement between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Rohová
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta