Theses 

Operační programy přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici: Česká republika - Svobodný stát Sasko, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko – Iva Hubáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Iva Hubáčková

Diplomová práce

Operační programy přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici: Česká republika - Svobodný stát Sasko, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

The operational programs of the cross-border cooperation at the Czech - German border: Czech Republic - Saxony, Czech Republic - Bavaria

Anotace: Diplomová práce se zabývá operačními programy přeshraniční spolupráce na česko německé hranici, OP PS Česká republika -- Svobodný stát Sasko a OP PS Česká republika -- Svobodný stát Bavorsko. V teoretické části je obecně popsána problematika přeshraniční spolupráce a jsou charakterizovány a zároveň srovnávány česko-německé operační programy z hlediska jejich dotačních území, vydávaných dokumentů, implementační struktury včetně prioritních os a oblastí podpory v současném programovacím období 2007 -- 2013. Praktická část je zaměřena na schválené projekty obou operačních programů, a to jak v současném, tak i v minulém programovacím období 2004 -- 2006. Součástí je také analýza názorů na praktickou přeshraniční spolupráci na vybraném vzorku žadatelů česko-německých operačních programů.

Abstract: The thesis deals with the operational programs of cross-border cooperation in the Czech -- German border, Czech Republic -- Saxony operational program and Czech Republic -- Bavaria operational program. The theoretical part is generally described the issue of cross-border cooperation and are characterized and compared the Czech -- German operational programs in terms of their grant-making territory, published documents, the implementation structure, including the priority axes and areas of support in the current programming period 2007 -- 2013. The practical part is focused on projects approved by both the operational programs, both at present and in the previous programming 2004-2006. The last part is an analysis of views on practical cross-border cooperation on a sample of applicants for Czech-German operational programs.

Klíčová slova: přeshraniční spolupráce, Bavorsko, Sasko, Cíl 3

Keywords: Bavaria, Saxony, the cross-border cooperation, Objective 3

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Josef Žid
  • Oponent: Jiří Horáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21199

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz