Iva Hubáčková

Diplomová práce

Operační programy přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici: Česká republika - Svobodný stát Sasko, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

The operational programs of the cross-border cooperation at the Czech - German border: Czech Republic - Saxony, Czech Republic - Bavaria
Anotace:
Diplomová práce se zabývá operačními programy přeshraniční spolupráce na česko německé hranici, OP PS Česká republika -- Svobodný stát Sasko a OP PS Česká republika -- Svobodný stát Bavorsko. V teoretické části je obecně popsána problematika přeshraniční spolupráce a jsou charakterizovány a zároveň srovnávány česko-německé operační programy z hlediska jejich dotačních území, vydávaných dokumentů, implementační …více
Abstract:
The thesis deals with the operational programs of cross-border cooperation in the Czech -- German border, Czech Republic -- Saxony operational program and Czech Republic -- Bavaria operational program. The theoretical part is generally described the issue of cross-border cooperation and are characterized and compared the Czech -- German operational programs in terms of their grant-making territory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Josef Žid
  • Oponent: Jiří Horáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21199