Bc. Jan Kratochvíl

Bakalářská práce

Server s operačním systémem GNU/LINUX jako server pro malou síť

Server with GNU/LINUX operation system as a server for a small LAN.
Anotace:
Cílem práce je návrh konfigurace linuxového serveru, popis vlastností, konfigurace a možností rozšíření služeb, které jsou potřebné pro kompletní pokrytí služeb malé sítě připojené do Internetu. Server LINUX jako router, interní a forward DNS server, PDC pro stanice Microsoft Windows - SAMBA, transparetní proxy server - SQUID s filtrováním obsahu - SQUIRM a monitorovánín přístupu na www - SARG, příjem …více
Abstract:
The aim of this work is to design a linux server configuration, description of features, configuration and possibilities of extension of services which are required for a complete coverage of a small LAN services connected to the Internet. LINUX server as a router, internal and forward DNS server, PDC for Microsoft Windows stations, transparent proxy server SQUID with content filtration SQUIRM and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martin Novák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kratochvíl, Jan. Server s operačním systémem GNU/LINUX jako server pro malou síť. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.