Bc. Jan Kratochvíl

Bachelor's thesis

Server s operačním systémem GNU/LINUX jako server pro malou síť

Server with GNU/LINUX operation system as a server for a small LAN.
Abstract:
Cílem práce je návrh konfigurace linuxového serveru, popis vlastností, konfigurace a možností rozšíření služeb, které jsou potřebné pro kompletní pokrytí služeb malé sítě připojené do Internetu. Server LINUX jako router, interní a forward DNS server, PDC pro stanice Microsoft Windows - SAMBA, transparetní proxy server - SQUID s filtrováním obsahu - SQUIRM a monitorovánín přístupu na www - SARG, příjem …more
Abstract:
The aim of this work is to design a linux server configuration, description of features, configuration and possibilities of extension of services which are required for a complete coverage of a small LAN services connected to the Internet. LINUX server as a router, internal and forward DNS server, PDC for Microsoft Windows stations, transparent proxy server SQUID with content filtration SQUIRM and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2014
  • Supervisor: Ing. Martin Novák

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kratochvíl, Jan. Server s operačním systémem GNU/LINUX jako server pro malou síť. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
System Engineering and Informatics / Informatics in Public Administration

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.