Theses 

Motivation for work: Money, Status, or Meaningful Purposes? – Bc. Bingjie Dai

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration

Bc. Bingjie Dai

Bakalářská práce

Motivation for work: Money, Status, or Meaningful Purposes?

Motivation for work: Money, Status, or Meaningful Purposes?

Anotace: Motivace je v každé společnosti důležitá. Cílem této bakalářské práce je založit na třech teoriích motivace a Haier použít jako analýzu případů, aby vyhodnotila motivaci k práci, která je buď penězi, statutem a smysluplnými účely. Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř částí; první část představuje problém. Druhá část se zabývá teorií faktorů motivace práce. Třetí část obsahuje tři kapitoly věnované praktické části. Různé údaje a příklady jsou k dispozici online a poskytují podrobnější diskusi o významu pracovní motivace pro zaměstnance společnosti Haier v různých fázích. Následuje analýza jeho výhod a nevýhod. Ve čtvrtém je uveden závěr.

Abstract: Motivation is important in each company. The aim of this Bachelor Thesis is based on the three theories of motivation, and use Haier as a case analysis in order to evaluate the motivation for work that is either money, status and meaningful purposes. This Thesis is divided into four parts; the first part introduces the problem. The second part deals with the theory of work motivation factors. The third part includes three chapters dedicated to the Practical part. A variety of data and examples are available online and provide for a more detailed discussion of the significance of work motivation for Haier’s employees in different stages. Analysis of its advantages and disadvantages follows. In the fourth, the conclusion is presented.

Keywords: Motivation, employee, leader, Haier Motivace, zaměstnanec, vůdce, Haier

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: MSc Oldřich Dutý
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:51, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz