Vladimír Klíma

Bakalářská práce

Financování a účetnictví soukromých neziskových organizací\\Finance and accounting of private non-profit organisations

Finance and accounting of private non-profit organisations
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá financováním nestátních neziskových organizací. Hlavním cílem je charakterizovat jednotlivé druhy finančních zdrojů a určit jejich podíl na celkovém financování nestátních neziskových organizací. K dosažení stanoveného cíle jsou využity především údaje poskytnuté orgány Vlády České republiky. Zjištěná fakta jsou v další části práce porovnávána s konkrétním příkladem financování …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with financing of private non-profit organisations. The main aim is to characterize individual types of financial resources and determine their share in global financing of private non-profit organisations. Data from the Government of the Czech Republic and its departments are used in particular. Ascertained facts are compared with the particular example of the Civic Association …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2010
  • Vedoucí: Jaroslava Marhounová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19889