Bc. Silvie MAMULOVÁ

Master's thesis

Sukcese arachnocenóz černouhelného odvalu v Ostravě-Heřmanicích

The Arachnocenosis Succession of the Coal Mine in Ostrava-Heřmanice
Abstract:
Arachnocenóza černouhelného odvalu Dolu Heřmanice (Ostrava) byla zkoumána již v letech 1975, 1976 a 1984. V roce 2012 a 2013 byla provedena nová studie, která má za cíl stanovit stupeň sukcese arachnocenózy této haldy. Na lokalitě bylo umístěno 12 zemních pastí, které sloužily k odchytu terestrických zástupců pavouků (Araneae). Termicky aktivní odval je charakteristický výskytem klimaxových druhů …more
Abstract:
Arachnocoenosis of the coal mine spoil Heřmanice (situated in Ostrava city) was already examined in 1975, 1976 and 1984. In 2012 and 2013, was a new study that aims to determine the degree of succession of arachnocoenosis this heap. On the site was placed 12 pitfall traps, which were used to capture terrestrial representatives of spiders (Araneae). Thermally active heap is characterized by the occurrence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2013
Accessible from:: 24. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2013
  • Supervisor: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAMULOVÁ, Silvie. Sukcese arachnocenóz černouhelného odvalu v Ostravě-Heřmanicích. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Systematic Biology and Ecology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.