Bc. Silvie MAMULOVÁ

Diplomová práce

Sukcese arachnocenóz černouhelného odvalu v Ostravě-Heřmanicích

The Arachnocenosis Succession of the Coal Mine in Ostrava-Heřmanice
Anotace:
Arachnocenóza černouhelného odvalu Dolu Heřmanice (Ostrava) byla zkoumána již v letech 1975, 1976 a 1984. V roce 2012 a 2013 byla provedena nová studie, která má za cíl stanovit stupeň sukcese arachnocenózy této haldy. Na lokalitě bylo umístěno 12 zemních pastí, které sloužily k odchytu terestrických zástupců pavouků (Araneae). Termicky aktivní odval je charakteristický výskytem klimaxových druhů …více
Abstract:
Arachnocoenosis of the coal mine spoil Heřmanice (situated in Ostrava city) was already examined in 1975, 1976 and 1984. In 2012 and 2013, was a new study that aims to determine the degree of succession of arachnocoenosis this heap. On the site was placed 12 pitfall traps, which were used to capture terrestrial representatives of spiders (Araneae). Thermally active heap is characterized by the occurrence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013
Zveřejnit od: 24. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAMULOVÁ, Silvie. Sukcese arachnocenóz černouhelného odvalu v Ostravě-Heřmanicích. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.