Rostislav Vítek

Bakalářská práce

Implementace GPSd-NG klienta a serveru v prostředí JavaME

GPSd-NG client/server implementation in JavaME
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o analýze, návrhu a implementaci JavaME aplikace, která bude poskytovat funkcionalitu GPSd. GPSd je program běžící na pozadí Linuxových systémů, který zajišťuje komunikaci s GPS přijímačem připojeným k počítači a umožňuje sdílet data poskytovaná GPS přijímačem. Aplikace, která je vyvíjena v rámci bakalářské práce, bude poskytovat funkce serveru i klienta GPSd. Serverová část …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with analysis, design and implementation of JavaME application which provides functions of GPSd. GPSd is a program running in background of Linux systems. It arranges communication with GPS receiver which is connected to the computer and enables sharing information provided by the receiver. The application developed in my bachelor thesis provides functions of both client and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Pavel Moravec
  • Oponent: Michal Krumnikl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika