Bc. Lukáš Zítka

Diplomová práce

Hodnocení interní komunikace firmy AUTOZITKA s.r.o.

Evaluation of internal Communication of Company AUTOZITKA, s.r.o.
Anotace:
Tématem této diplomové práce je interní komunikace firmy AUTOZITKA s.r.o., autorizovaného prodejce a servisní centra pro značku Škoda. Cílem je provést analýzu vnitrofiremní komunikace. Dále identifikovat problémy, navrhnou doporučení a návrhy, které by odstranily nedostatky v komunikaci, a umožnili firmě růst v dosti silně konkurenčním prostředí. Teoretické vymezení problematiky je v teoretické části …více
Abstract:
The theme of this thesis is the internal communication company AUTOZÍTKA s.r.o, authorized dealer and service center for the brand Škoda. The aim is to analyze the internal communication. Identify problems, propose recommendations and suggestions that would eliminate the deficiencies in communication , and facilitate the company to grow at a fairly highly competitive environment. Theoretical definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní