Bc. Juliana Hájková

Master's thesis

Faktory ovlivňující spánkovou deprivaci sester v intenzivní péči

Factors influencing sleep deprivation of nurses in intensive care
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku spánkové deprivace sester v intenzivní péči a na faktory, které spánkovou deprivaci sester ovlivňují. Teoretická část práce je věnována tématům spánkové deprivace, zdravotním rizikům spojených především s kardiovaskulárním systémem, obezitou, metabolickým systémem, nádorovým bujením, depresí a změnou kognitivních schopností, dále prevence, rizikovým faktorům …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of sleep deprivation of nurses in intensive care and factors that influence the sleep deprivation of nurses. The theoretical part is devoted to the topics of sleep deprivation, health risks associated primarily with cardiovascular system, obesity, metabolic system, tumor growth, depression and change in cognitive abilities, prevention, risk factors and sleep …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Pospíšil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta