Bc. Alena Klugerová

Diplomová práce

Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

Enforcement of the Decision Dealing With Care of Minors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá citlivou problematikou výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti. První část je věnována vymezení pojmů dítě, rodič, zájem dítěte, právo rodiče na styk s dítětem a syndrom zavrženého rodiče. V dalších kapitolách jsou podrobně rozebrány jednotlivé právní prostředky výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti. Poslední část práce se věnuje zhodnocení efektivity právní úpravy …více
Abstract:
This Diploma Thesis deal with sensitive issue of Enforcement of the decision dealing with care of minors. The first part is devoted to term child, parents, parentel right to have a contact with child, interest of the child and parental alienation syndrome. In the following chapters are discussed in detail the various legal means of enforcement on the care of minors. The last part is devoted to evaluating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta