Bc. Marta Fialová

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků

Burnout Syndrome among Social Workers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem syndromu vyhoření u sociálních pracovníků. Za cíl si klade především zmapování výskytu tohoto fenoménu napříč různými oblastmi sociální práce a popsání rizikových faktorů, které by mohly negativně ovlivňovat informanty výzkumného šetření, a mít tak dopad na vznik syndromu vyhoření. Dále je to vysvětlení vztahu mezi nadužíváním (závislostí) alkoholu/nikotinu a syndromem …více
Abstract:
Master thesis is focused on burnout syndrome among social workers. The main objective is to map the occurrence of this phenomenon across various areas of social work and a description of risk factors that could affect participants of the research and have an impact on the emergence of burnout. Next aim is an explanation of the relationship between alcohol and nicotine addiction and burnout syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální andragogika