Bc. Veronika Presová

Diplomová práce

Člověk a občanská společnost (O. Spengler, J. Maritain, S. Huntington)

Human and civil society (O. Spengler, J. Maritain, S. Huntington)
Anotace:
Diplomová práce "Člověk a občanská společnost (O. Spengler, J. Maritain, S. P. Huntington)" se věnuje obecnému vymezení pojmů člověk a občanská společnost, analýze textů uvedených autorů k dané problematice.
Abstract:
This thesis "Human and civil society (O. Spengler, J. Maritain, S. P. Huntington)" is orientated on common definition of terms like human and civil society and this thesis is mostly based on the text analysis of these authors on the matter.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy