Mgr. Petr Duda, Ph.D.

Disertační práce

Pervazivní kartografie: teorie, metody a aplikace v oblasti zpracování hlukových dat

Pervasive cartography: theory, methods and applications in the field of environmental noise data processing
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá možnostmi využití moderních metod dobrovolnického sběru dat z životního prostředí, občanské vědy a mobilní geoinformatiky pro jednotné řešení sledování a měření hladiny hluku pomocí relativně levných a především všem dostupných zařízení. Zatímco v České republice není tento přístup příliš využíván, v zahraniční jde již o vcelku rozšířený způsob zvýšení možností komunikace …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of modern methods of volunteer data collection from the environment, citizen science and mobile geoinformatics for unified solution for monitoring and measuring noise levels through relatively cheap and ubiquitous devices. While in the Czech Republic it is not so much used, in Europe the volunteer science has been quite a widespread way of increasing the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 11. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marian Rybanský, CSc., doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.