Mgr. Petr Duda, Ph.D.

Doctoral thesis

Pervazivní kartografie: teorie, metody a aplikace v oblasti zpracování hlukových dat

Pervasive cartography: theory, methods and applications in the field of environmental noise data processing
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá možnostmi využití moderních metod dobrovolnického sběru dat z životního prostředí, občanské vědy a mobilní geoinformatiky pro jednotné řešení sledování a měření hladiny hluku pomocí relativně levných a především všem dostupných zařízení. Zatímco v České republice není tento přístup příliš využíván, v zahraniční jde již o vcelku rozšířený způsob zvýšení možností komunikace …more
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of modern methods of volunteer data collection from the environment, citizen science and mobile geoinformatics for unified solution for monitoring and measuring noise levels through relatively cheap and ubiquitous devices. While in the Czech Republic it is not so much used, in Europe the volunteer science has been quite a widespread way of increasing the possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 11. 2016
  • Supervisor: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Marian Rybanský, CSc., doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Geography (4-years) / Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.