Bc. Jan Machala

Diplomová práce

Souvislost praxe meditace AYP s rozvojem všímavosti a životní spokojenosti u meditujících

The connection of praxis of AYP meditation with development of observation and life satisfaction by meditating people
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá žitou zkušenost lidí dlouhodobě praktikujících specifickou meditační technikou zvanou DM (deep meditation) pocházející z komplexního spirituálního systému AYP (advenced yoga practices). Cílem práce je popsat význam žité meditační zkušenosti pro praktikující a případně pochopit roli meditace v kontextu jejich života. V diplomové práci stavíme gnozeologicky na fenomenologické …více
Abstract:
This diploma thesis deals with living experience of people doing specific meditation practice DM (deep meditation), which is part of the spiritual system AYP (advenced yoga practices). Aim of this paper is to describe meditation experience among subjects doing meditation for a long time period and it´s aim is also to find out the role and importance of this experience in the life of these subjects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychoterapeutická studia